densitat

ρ (simb.)

f
Física

Quantitat de massa per unitat de volum; és anomenada també densitat de massa .

Té la mateixa relació respecte al pes específic que la massa respecte al pes: el pes específic és el pes per unitat de volum d’una substància, p=ρg, on g és l’acceleració de la gravetat. La unitat SI és el kg/m3, però hom acostuma d’emprar el g/cm3. Hom defineix també la densitat relativa.