determinant

m
adj
Gramàtica

Element que, en la determinació, funciona com a complement d’una altra unitat.

Des del punt de vista de la significació, el determinant aporta sempre alguna nota nova al determinat.