dia

m

Estat d’ànim, sensacions, etc, amb relació a un dia determinat.