dibuix lineal

m
Educació
Disseny i arts gràfiques

Sistema de representació de plans, de seccions, alçats, plantes, esquemes, etc, generalment a escala, emprat correntment en arquitectura, construcció i en la indústria (dibuix industrial).

És efectuat mitjançant el regle i el compàs, i hom l’anomena així per oposició al dibuix artístic.