diclorodifluorometà

CCl2F2
m
Química

Gas incolor, no corrosiu i ininflamable, de punt d’ebullició -29,8°C.

És obtingut per reacció del tetraclorur de carboni i el fluorur d’hidrogen, en presència d’un halur d’antimoni com a catalitzador. És molt emprat com a refrigerant i com a propel·lent d’aerosols. És conegut amb els noms d'Arcton 6, Freon 12 i Frigen 12.