dicromat

m
Química

Anió de fórmula Cr 2 O 2 - 7 que hom pot considerar derivat d’un hipotètic àcid dicròmic per pèrdua de dos hidrògens.

Apareix en disminuir el pH d’una solució de cromat (CrO 2 - 4 ) segons el mecanisme següent: