Diego Rodríguez

(?, ? — ?, 890)

Comte de Castella (873-890), fill del primer comte castellà Rodrigo.

A la mort del seu pare, Alfons III li encomanà l’administració del comtat. Consolidà la línia de castells que protegien la part de la conca de l’Ebre i amplià les terres del comtat fins a La Bureba, Pancorvo i l’Arlanza. Creà el nucli inicial de Burgos (882).