difenil

bifenil, C12H10
m
Química

Substància que es presenta en forma de lamel·les llustroses que es fonen entre 69° i 71°C.

És emprat com a agent de transferència de calor i com a fungistàtic en el tractament de les taronges.