Digest

Digesta

Compilació de la jurisprudència romana clàssica, elaborada per ordre de l’emperador Justinià.

Fou encarregat a una comissió presidida per Tribonià i composta per quatre professors més: Teòfil i Cratí, de Constantinoble, i Doroteu i Anatoli, de Beirut; hi figuraven també onze advocats de Constantinoble i el Comes sacrarum largitionum. Fou promulgat amb el nom de Digesta o Pandectae el 533. Passà a formar part del Corpus Iuris Civilis.