digestió

f
Mineralogia i petrografia

Transformació i incorporació total o parcial d’una roca en una altra quan aquesta és a temperatura elevada i es posa en contacte amb aquella.

És un dels efectes del metamorfisme de contacte.