Dike

Δίκη (el)

Una de les tres Hores, filla de Zeus i de Temis i germana de les Moires.

Personifica la justícia com a divinitat de l’ordre i l’equilibri social.