Dionís d’Halicarnàs

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (el)

(?, 60 aC — ?, 8 aC)

Historiador i retòric grec.

Escriví una Història primitiva de Roma des dels orígens fins al 264 aC, complement de l’obra de Polibi. Entre les seves obres, escrites en un estil retoricodramàtic i en llengua classicoàtica, cal destacar Carta a Ammeu, Els oradors antics, La imitació, L’estil de Demòstenes, La col·locació de les paraules i Dinarc.