Discours de la méthode

Discurs del mètode

Obra de René Descartes el títol sencer de la qual és Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637).

Fou publicada sense nom d’autor, amb tres opuscles científics presentats com a assaigs del mètode: La Dioptrique, Les Météores i La Géométrie. N'hi ha traducció catalana de Joaquim Xirau. Primer llibre pròpiament filosòfic escrit en llengua francesa, té alhora el caràcter d’autobiografia intel·lectual i de manifest de l’esperit racionalista modern. Consta de sis parts: crítica de la formació rebuda, regles del mètode que han de regir qualsevol recerca intel·lectual (evidència, anàlisi, síntesi, enumeració), regles de “moral provisional”, esbós de la metafísica cartesiana, concepcions científiques i projectes de l’autor.