disjuntor

m
Electrònica i informàtica

Interruptor que obre automàticament un circuit quan la tensió o el corrent d’aquest pren un valor que resta fora d’un interval prefixat.

Generalment són de funcionament electromecànic, anàleg al dels relés, bé que alguns de petits són tèrmics. Els disjuntors són emprats sovint per a protegir màquines o instal·lacions elèctriques i també en els automòbils per a impedir la descàrrega de la bateria quan la dinamo no gira o ho fa massa lentament.