diumenge de Pasqua

diumenge de Resurrecció
m
Cristianisme

Festivitat més important del calendari litúrgic (pasqua).

És el tercer dia i la solemne conclusió del tridu pasqual. La commemoració de la resurrecció de Crist configura la vetlla pasqual i també la litúrgia dominical, i àdhuc s’allarga en tota la vuitada.