Divendres Sant

m
Cristianisme

Primer dia del tridu pasqual en què l’Església commemora la passió i la mort de Jesús.

La seva celebració, originària de Jerusalem des de temps molt antics, passà aviat a Roma i a tot l’Occident. La litúrgia del dia, en el qual no se celebra l’eucaristia, consisteix en una celebració de la Paraula, referent a la Passió, i en la solemne adoració de la Creu.