Documents d’Església

Revista quinzenal que, d’ençà de l’1 d’octubre de 1966, publica en català la principal documentació d’interès eclesial: encícliques, missatges i al·locucions del papa, instruccions dels organismes vaticans, seleccions de comunicats de les conferències episcopals i de pastorals, conclusions de congressos, etc.

Va acompanyada d’índexs detallats. Fou fundada per Hilari M. Raguer, que la dirigí fins el 1968, i és editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.