dòmino

dominó (es), dominoes (en)
m
Jocs

Joc practicat amb 28 fitxes rectangulars, dividides en dues parts iguals, cadascuna de les quals porta marcats de 0 a 6 punts, tenint en compte totes les combinacions possibles des del doble blanc (zero punts) fins al doble sis.

El joc consisteix a anar col·locant, després de repartides entre els jugadors, les fitxes per torn i d’una en una tot formant una filera, ja sigui en un extrem o en l’altre, de tal manera, però, que les parts de les fitxes que es toquen tinguin el mateix nombre de punts. Quan un jugador no té la fitxa adequada li passa el torn; guanya el joc aquell jugador que resta abans sense fitxes. Si el número que figura a la part externa de la fitxa de cada extrem és el mateix i han estat jugades les set fitxes que el porten, la partida no pot continuar i hom diu que s’ha tancat el joc; en aquest cas guanya el jugador que conserva menys punts entre totes les fitxes que li resten per jugar.