donat
| donada

f
m
Cristianisme

Religiós no profés dedicat al servei de la comunitat.