Doris

Δϖρίς (el)

Filla d’Oceà i de Tetis.

Amb Nereu engendrà les Nereides, divinitats marines, i també l’heroi Nerites.