Dorothy L. Sayers

(Oxford, 13 de juny de 1893 — Oxford, 17 de desembre de 1957)

Escriptora anglesa.

Entre la seva producció dramàtica, s’hi compten una sèrie d’obres religioses. Això no obstant, deu la seva fama a novel·les policíaques, en les quals el personatge Lord Peter Wimsey és una mescla de detectiu i de professor d’Oxford. La més famosa és Murder Must Advertise (1933).