Dosso Dossi

(Ferrara, 1490 — Ferrara, 1542)

Nom amb què és conegut Giovanni Luteri, pintor italià de l’escola de Ferrara.

Format sota la influència de Giorgione, el seu art és un intent, reeixit, de posar d’acord el brillant cromatisme venecià amb els esquemes compositius del classicisme romà. Al servei de la família Este féu els retrats dels seus membres i decorà el palau ducal de Ferrara. Entre les seves obres es destaquen Bacanal (National Gallery, Londres), Al·legoria de la pintura (Kunsthistorishes Museum, Viena), els Doctors de l’Església (galeria de Dresden) i Circe (Galleria Borghese, Roma).