dracma

dracma (es), drachma (en)
f
Farmàcia
Física

Antiga unitat de pes que consta de 3 escrúpols o 72 grans i és equivalent a 1/8 d’unça, o sia 3,594 g.