Drin

Riu d’Albània (180 km) format per la confluència del Drin Blanc, que neix a Iugoslàvia, i el Drin Negre, que procedeix del sud i és emissari del llac Okhrida.

Segueix la direcció E-W, i desguassa a l’Adriàtica.