Dumitru Micu

(Bârsa, Sălaj, 8 de novembre de 1928 — Bucarest, 17 de juny de 2018)

Crític i historiador de la literatura romanès.

Graduat per la Universitat de Bucarest (1952), d’on fou professor de literatura romanesa, camp en el qual fou una de les autoritats més importants, especialment del període contemporani. Dins d’aquest camp publicà les obres Romanul românesc contemporan (‘La novel·la romanesa contemporània’, 1959), on recull la seva obra del 1944 al 1959; De la Alexandru Macedonski la George Bacovia (‘D’Alexandre Macedonski a George Bacovia’, 1984); De la Arghezi la suprarealism (‘D’Arghezi al surrealisme’, 1985); Modernismul românesc (‘El modernisme romanès’, 1985, en dos volums); Limbaje lirice contemporane (‘Llenguatges lírics contemporanis’, 1988), i Istoria literaturii române. De la creația populară la postmodernism (‘Història de la literatura romanesa. De la literatura popular al postmodernisme’, 2000). També publicà els volums assagístics Periplu (‘Periple’, 1974) i Lecturi şi pǎreri (‘Lectures i parers’, 1978), i les memòries Timpuri zbuciumate (‘Temps tempestuosos’, 2004) i Sfârșit și început de mileniu. Rememorări (‘Final i inici de mil·lenni. Memòries’, 2010).