dúmping

dumping (en)
m
Economia

Venda de productes a un preu més elevat a l’interior del país productor que no en els mercats estrangers.

La pràctica del dúmping pot ésser esporàdica, efectuada ocasionalment per a la col·locació d’un excedent de producció en els mercats estrangers, depredatòria, amb la intenció d’introduir-se en un mercat o d’eliminar la competència, amb la consegüent puja de preus, i persistent, en forma continuada i amb la intenció d’obtenir beneficis complementaris en els mercats estrangers, un cop coberts els costs fixos en el mercat interior. Hom parla de dúmping invers quan la venda de productes és feta a preus més elevats en els mercats estrangers que a l’interior del país. La pràctica del dúmping està prohibida per l’Organització Mundial del Comerç i pels tractats de la Unió Europea.