Ebusus

Revista (1921-24) de l’Agrupació d’Estudis Eivissencs Ca Nostra dirigida per Isidor Macabich.

Seguí la línia de “Los Archivos de Ibiza”, i publicà treballs històrics i folklòrics, en català i en castellà.