ecdisozous

m
pl
Zoologia

Grup taxonòmic dins els protostomats que comprèn els escalidòfors, els nematodes i els panartròpodes.

Tradicionalment, els bilaterals s’han dividit en protostomats i deuterostomats. Però estudis de la filogènia molecular d’aquests grups indiquen que els protostomats estan compostos de dos grups: els ecdisozous i els lofotrocozous. Atès que moltes de les dades morfològiques i genètiques que s’han obtingut darrerament en protostomats provenen de Drosophila melanogaster (panartròpode) i Caenorhabditis elegans (nematode), la inclusió d’aquests dos organismes dins els ecdisozous podria significar que les característiques que comparteixen les dues espècies podrien ésser pròpies dels ecdisozous, i no generals en la resta de protostomats.