Echelon

Xarxa informàtica compartida entre Europa i els Estats Units, que serveix per a rastrejar milions de paraules preprogramades en faxos, correus electrònics i tèlexs, que tenen a veure amb qüestions de seguretat militar o de control del terrorisme.