Edicions Ariel

Editorial fundada a Barcelona el 1941 per Alexandre Argullós i Josep M. Calsamiglia.

Especialitzada en ciències socials, amb col·leccions en castellà i en català, publicà la versió castellana de la Historia de España (8 volums 1952-57) de Ferran Soldevila, tres volums de la Història dels catalans (1963-66), dirigida pel mateix historiador, i els primers volums de la Història de la literatura catalana (a partir del 1964) de Martí de Riquer i Antoni Comas. També edità obres de Carles Cardó (a partir del 1951), Salvat-Papasseit (1962) i Màrius Torres (1964). El 1974 es fusionà amb l'Editorial Seix i Barral.