edicle

m
Arquitectura

Edifici de molt petites dimensions, com un quiosc, un templet, etc.