Editorial Selecta

Emblema de l’Editorial Selecta

© fototeca.cat

Editorial fundada a Barcelona (1946) per Josep Maria Cruzet.

En fou un antecedent la reedició de les Obres completes (1943) de Verdaguer. La tenacitat i les gestions a Madrid del seu fundador aconseguiren el permís d’editar en col·leccions els primers llibres catalans de la postguerra. N'ha estat director literari Josep Miracle i, després, Tomàs Tebé. Per imposició de les circumstàncies, de moment llançà reedicions (Verdaguer, Rusiñol, E.d’Ors, Oller, Ruyra, Carles Soldevila, Sagarra), i de mica en mica obres noves d’autors ja coneguts, o de nous, com Espinàs, Triadú, Folch i Camarasa, Porcel, Joan Fuster, Maria Aurèlia Capmany, etc. Publica gèneres tan diversos com poesia, novel·la, conte, assaig, teatre, crítica, viatges, memòries i història. Cal destacar la sèrie d’obres completes en volums normals de Josep Pla i de Gaziel i molts dels premis: Joanot Martorell, Sant Jordi, Víctor Català, Josep Yxart, etc. És remarcable l’eclecticisme i l’heterogeneïtat i valor divers d’autors i obres. La “Biblioteca Selecta” (1946) ha publicat més de cinc-cents títols. La “Biblioteca Perenne” (1948) en té una trentena: obres completes de Maragall, Ruyra i Gaziel a Rusiñol, Guimerà i Carles Soldevila. La “Biblioteca Excelsa” (1948), avui estancada, recollí en un sol volum les obres de Víctor Català, Guerau de Liost, Miquel dels Sants Oliver i, en diversos, el teatre de Sagarra, etc. La “Biblioteca Selecta Universal” (1952) publicà traduccions, però aviat s’integrà a la “Biblioteca Selecta”. Des del 1975 edita la col·lecció “Antílop”, paral·lela a la “Biblioteca Selecta”. L’any 1986, es fusionà amb la Llibreria Catalònia, convertint-se en una secció més de l’esmentada llibreria.