Editorial Teide

Editorial fundada a Barcelona (1942) per Frederic Rahola i d’Espona i Jaume Vicens i Vives.

Vicens Vives hi aportà els coneixements d’historiador i l’experiència a l’Institut Escola; Rahola fou deixeble d’A. Galí i de l’Escola Blanquerna. L’editorial centra l’activitat en el llibre d’ensenyament a tots nivells i en renova el contingut i la presentació. Història de la literatura catalana de Joan Ruiz i Calonja (1954) és la primera obra didàctica en català des del 1939; Beceroles d’Àngels Garriga (1965) la primera destinada als infants. La contribució de Teide a la introducció a l’escola de noves tendències lingüístiques (C. Pleyan) i matemàtiques (Z.P. Dienes) i del català és remarcable.