Editorial Teide

Editorial fundada a Barcelona (1942) per F.Rahola i d’Espona i J.Vicens i Vives.

Vicens hi aportà els coneixements d’historiador i l’experiència a l’Institut Escola; Rahola fou deixeble d’A.Galí i de l’Escola Blanquerna. L’editorial centra l’activitat en el llibre d’ensenyament a tots nivells i en renova el contingut i la presentació. Història de la literatura catalana de J.Ruiz i Calonja (1954) és la primera obra didàctica en català des del 1939; Beceroles d’A.Garriga (1965) la primera destinada als infants. La contribució de Teide a la introducció a l’escola de noves tendències lingüístiques (C.Pleyan) i matemàtiques (Z.P.Dienes) i del català és remarcable.