Edward Prescott

(Glen Falls, Nova York, 1940)

Economista nord-americà.

Es doctorà a la Carnegie Mellon University (1967), i actualment és professor de l’Arizona State University i investigador del Bank of Minneapolis, del sistema de la Reserva Federal. La seva aportació se centra, d’una banda, en els efectes de les expectatives sobre les polítiques econòmiques futures i la necessitat que els governants es comprometin a unes regles abans de prendre decisions per tal que aquestes siguin creïbles. Aquestes tesis influïren les reformes dels bancs centrals i de les polítiques monetàries de diversos països. D’altra banda, l’altra aportació de Prescott ha estat l’anàlisi dels cicles econòmics i la necessitat de trobar explicacions als alts i baixos periòdics, no solament a través de la demanda agregada, com féu J.M.Keynes, sinó de l’oferta, com ara els resultants dels canvis tecnològics o la pujada sobtada dels preus del petroli. A través de les seves anàlisis arribà a la conclusió que els cicles econòmics eren el resultat d’innombrables decisions individuals de les llars i empreses amb relació al consum, la inversió, l’oferta laboral i d’altres. El 2004 rebé el premi Nobel d’economia, que compartí amb Finn E.Kydland.