Edward Wright

(Graveston, Norfolk, aprox. 1558 — Londres, 1615)

Matemàtic anglès.

Publicà una admirable taula de logaritmes, però sobretot cal destacar els seus treballs sobre les dimensions de la Terra, la navegació, el magnetisme terrestre, la brúixola, etc. Adoptà la projecció de Mercator per a la confecció de mapes.