efecte Peltier

m
Electrònica i informàtica

Fenomen consistent en la producció o absorció de calor com a conseqüència del pas d’un corrent elèctric a través d’una junció de dos metalls, aliatges o semiconductors diferents.

El sentit del corrent determina el fet que hi hagi producció o absorció de calor. L’efecte Peltier és l’invers del termoelèctric o efecte Seebeck.