efecte piezoelèctric

m
Electrònica i informàtica

Fenomen característic de certs cristalls, que consisteix en l’aparició de càrregues elèctriques o d’una diferència de potencial entre llurs cares oposades per efecte d’una deformació deguda a l’aplicació d’una força mecànica o d’una vibració.

És un fenomen de polarització que es manifesta notablament en la sal de Rochele i en el quars, entre altres cristalls piezoelèctrics.