efecte termoelèctric

efecte Seebeck
m
Electrònica i informàtica

Fenomen consistent en la generació d’una fem entre dos metalls diferents units o soldats quan hi ha una diferència de temperatura entre ells.

És conegut també com a efecte Seebeck.