El Codi

Codex Repetitae Praelectionis

Compilació de les constitucions imperials ordenada per Justinià.

Una comissió, de la qual formava part el jurisconsult Tribonià, fou l’encarregada de fer-la. Hom la publicà el 529. Aquesta primera edició, que constava de 12 llibres, no s’ha conservat. La promulgació de noves constitucions pel mateix Justinià en féu necessària una segona edició refosa que prengué el nom de Codex Repetitae Praelectionis (534) i que constava també de 12 llibres dividits per matèries en seccions i títols. Aquesta segona edició és la que, posteriorment, fou incorporada al Corpus Iuris Civilis.