El Punt

Punt Diari (ant.)

Portada d’El Punt (11-V-1996)

© Fototeca.cat

Diari en català fundat el 1978 i publicat com a capçalera independent fins el 2011.

Publicat a Girona des del febrer del 1979, fou creat per a cobrir la informació local i regional com a alternativa catalana al diari franquista Los Sitios (1943), i des del 1990 s’anomenà Punt Diari. Fou dirigit per Jordi Negre (1979), Carles Sánchez-Costa (1979-80), Xavier Roig (1980), Pius Pujades (1980-82), Josep Collelldemont (1982-85), Jaume Fabra (1985), Carles Revés (1985-86), Enric Matarrodona (1986-89), Joan Vall i Clara (1989-92) i Emili Gispert (1992-2011). Distribuí la revista Presència com a suplement setmanal. Fins el desembre del 1980 fou editat per Edicions Comarcals, i a partir d’aquest any per Edicions Periòdiques de les Comarques SA, presidida per l’industrial Joan Bosch, amb la qual inicià una nova etapa, amb una nova redacció i una nova rotativa (1982), successivament ampliada els anys 1990 i 2000.

El 1994 inicià una etapa de diversificació territorial amb el llançament de l’edició del Barcelonès Nord, a la qual seguiren la del Maresme (1995), Tarragona/Terres de l’Ebre (1996), Rubí (1999, que el 2003 donà lloc a l’edició del Vallès Occidental), Perpinyà (1999, des del 2001 de periodicitat setmanal), el Penedès (2003), que té l’origen en l’acord d’Hermes Comunicacions, nova editora del diari amb la capçalera l’Hora del Garraf (2001), i Barcelona (2003). El 2003 totes les edicions del diari suprimiren la secció d’esports i la substituïren per una edició per a cada zona del diari El 9 Esportiu, creat el 2002. L’any 2000 traslladà la seva seu a la Farinera de Girona. El 2001, juntament amb altres vuit publicacions catalanes, creà la Coordinadora de Mitjans (COMIT). Aquest mateix any posà en marxa l’edició digital en col·laboració amb VilaWeb, que mantingué fins el 2009, en què se’n separà i obrí un portal web propi. El febrer del 2009 tenia 157.000 lectors i una difusió mitjana de 25.516 exemplars.

El novembre d’aquest any Hermes Comunicacions adquirí el diari Avui, i n’inicià una profunda remodelació: entre altres iniciatives, substituí el dominical per Presència i la secció d’esports per El 9 Esportiu, i el juny del 2010 n’unificà la redacció i també el web amb la d’El Punt de Barcelona. Ambdós diaris, però, continuaren com a capçaleres independents tot i compartir part dels continguts.

El grup edita, també, entre d’altres, el setmanari Catalonia Today, en anglès (2004). L’any 2010 Hermes Comunicacions i El Punt reberen el Premi Nacional de projecció social de la llengua catalana atorgat pel Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CoNCA) de la Generalitat de Catalunya.

El 31 de juliol de 2011, El Punt i l’Avui unificaren les capçaleres (tant la versió en paper com la digital), les quals esdevingueren un únic diari que rep el nom d’El Punt Avui.