El Punt Avui

Portada del dia 31 de juliol de 2011 d’El Punt Avui

Diari en català publicat des del 31 de juliol de 2011 a partir de la unificació de les capçaleres dels diaris El Punt i Avui.

Editat pel grup Hermes Comunicacions, el febrer del 2012 l’empresari gironí Joaquim Vidal arribà a un preacord per a adquirir una participació majoritària del diari. Té una edició nacional i edicions parcialment diferenciades segons àmbits territorials: comarques gironines, el Maresme, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, demarcació de Lleida, demarcació de Barcelona i comarques centrals (2016). Des del 2013 incorpora també el diari esportiu L’esportiu. Publicà també la secció Sortim, dedicada a l’oci, les festes i les tradicions, i alternativament, un dels quatre suplements tradicionals del diari: la revista Presència (que deixà de publicar-se el 2018 i fou substituïda per una nova capçalera, La República), Barçakids, per als infants, i els suplements L’Econòmic i Cultura. L’any 2019 l’edició en paper tingué unes vendes d’uns 18.000 exemplars (tercer diari més llegit a Catalunya) i l’edició digital tingué el juliol d’aquest any 684.127 visites d’usuaris únics (vuitè lloc de la premsa digital exclusivament en català). El febrer del 2014 signà amb Canal Català TV un acord d’arrendament per a emetre continguts informatius per aquesta emissora sota el nom d’El Punt Avui Televisió, que inicià les emissions el 23 d’abril del mateix any fins el 31 de desembre de 2019, que hi posà fi. El desembre d’aquest any la propietat del diari passà al seu conseller delegat Joan Vall i Clara. Xevi Xirgo en fou nomenat el primer director, i el 31 de gener de 2022 fou cessat, a petició pròpia, i Joan Vall i Clara assumí el càrrec.