El Telégrafo

Diari en castellà aparegut a Barcelona l’1 de novembre de 1858, creat i dirigit per Ferran Patxot.

A la fi del novembre apareixia ja en edició de matí i de nit. A la mort de Patxot, aquest fou subtituït per Marià Flotats. Durant la seva llarga vida, el diari sofrí nombroses prohibicions i, conseqüentment, canvis de nom. Així, del 10 d’agost de 1866 al setembre de 1868 es titulà El Principado, i d’aquesta data al 28 d’agost de 1871 tingué altra vegada el seu nom original. Prohibit de nou, aparegué La Imprenta (que per uns quants dies hagué de sortir refosa dins La Crónica de Cataluña) , que es declarà ja diari republicà i desencadenà violentes campanyes ciutadanes contra les autoritats municipals; fou especialment notable la vaga de consumidors de gas que impulsà en 1878-79. Finalment, arran d’una altra prohibició, el 10 de febrer de 1879 fou substituït per El Diluvio, que aparegué fins el 25 de gener de 1939. Entre els seus col·laboradors més destacats hom pot esmentar Manuel de Lasarte, Manuel Patxot, Joan Cortada, Robert Robert, Víctor Balaguer i Josep Coroleu. Arribà a tenir una gran popularitat, que augmentà encara més durant l’època d'El Diluvio.