el Tinell

Sala principal, dita també Cambra de Parament, del Palau Reial Major de Barcelona, obra de Guillem Carbonell .

La sala té 17 m d’amplària per 33,5 de llargada, és coberta per sis arcs de diafragma de mig punt i decorada pel pintor Jaume Desfeu. Compta encara amb finestres datables al s. XI i adoptà l’actual disposició al s. XIV per iniciativa de Pere III. Fou la sala de corts, banquets i solemnitats, i Ferran II i Isabel I de Castella hi reberen Colom quan tornà del seu primer viatge a Amèrica. Actualment serveix de sala de concerts, exposicions i altres manifestacions artístiques i culturals.

Descoberta el 1937, forma part del Museu d’Història de la Ciutat. Hi foren descobertes unes importants pintures de les darreries del s. XIII representant un seguici militar presidit pel rei.

Damunt aquesta sala s’aixeca una talaia del s. XVI, dita erròniament mirador o torre del rei Martí.