Eleazar

(?, ? — ?, ?)

Fill d’Aaron i summe sacerdot.

Per la tràgica mort dels seus germans Nadab i Abiú, obtingué la primogenitura i fou epònim d’una línia sacerdotal. Actuà de gran sacerdot sota el guiatge de Moisès, i amb Josuè distribuí la Terra Promesa entre les dotze tribus.