el·lipsoide

elipsoide (es), ellipsoid (en)
m
Matemàtiques

El·lipsoide aplatat (a) i allargat (b) obtinguts per rotació d’una el·lipse, prenent com a eix de la rotació el que conté, en el primer cas, el semieix menor d’aquesta el·lipse i, en el segon, el semieix major

© Fototeca.cat

Superfície de segon grau o quàdrica amb centre l’equació de la qual és ( x 2 /a 2 )+( y 2 /b 2 )+( z 2 /c 2 )=1 si els eixos de coordenades són els propis de la quàdrica.

Una el·lipse que giri al voltant del seu eix menor determina un el·lipsoide aplatat , anomenat també esferoide oblat i una el·lipse que giri al voltant del seu eix major determina un el·lipsoide allargat , anomenat també esferoide prolat . Quan a=b=c=r l’el·lipsoide esdevé una esfera de radi r .