Els extravagants

Nom popular d’una sèrie d’auques valencianes impreses l’any 1736 per Cosme Granja i que tingueren molta anomenada.

L’any 1824 les reimprimí Ildefons Mompié i Monteagudo. Formades per dos blocs de 24 boixos, reproduïen homes i dones en postures ridícules i formes estrafetes.