embriaguesa

f
Dret penal

Causa d’inculpabilitat que, si no ha estat provocada per a delinquir, eximeix de la responsabilitat (embriaguesa total) o l’atenua (embriaguesa parcial).

L’embriaguesa habitual, d’altra banda, és obstacle per a atenuar la responsabilitat ( alcoholisme). Actualment, és exempt de responsabilitat criminal l’individu que en cometre la infracció penal es troba en un estat d’intoxicació plena pel consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o sota la influència de la síndrome d’abstinència, a causa de la seva dependència a aquestes substàncies. Aquesta situació de dependència li impedeix comprendre la il·licitud del fet o, en cas de comprendre-la, d’actuar-hi.