embrió

m
Biologia

Organisme vivent.

Des de l’estat d’òvul fecundat, o bé activat (partenogènesi) durant un període determinat arbitràriament, fins que el nou ésser ja manifesta la seva estructura adulta (desenvolupament directe) o és capaç de portar una vida independent, ni que sigui sota l’aspecte d’una larva (desenvolupament indirecte). Totes les transformacions que tenen lloc durant aquest període s’esdevenen sota cobertes protectores (animals ovípars) o bé a l’interior de l’aparell reproductor femení (animals vivípars), i poden ésser agrupades en cinc fases: gametogènesi, fecundació, segmentació, gastrulació i organogènesi (desenvolupament embrionari). En l’home, l’embrió comprèn des de l’estat de l’òvul fecundat fins a la fi del tercer mes, a partir del qual és anomenat fetus.