Emili Boix i Fuster

(Barcelona, 1956)

Sociolingüista.

Catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i professor de sociolingüística, ha destacat per la recerca sobre els usos i les actituds lingüístiques a l’àrea metropolitana de Barcelona i la transmissió lingüística en famílies mixtes i ha estat coeditor, amb Francesc Xavier Vila, del manual Sociolingüística de la llengua catalana. Ha estat president de la Societat Catalana de Sociolingüística – IEC (1999-2006), director de la revista Treballs de Sociolingüística i impulsor del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB).