emir

amīr (ar), emir (es), emir (en)

m
Història

Als països islàmics, cap militar, governador o príncep.

Originàriament el títol d’emir corresponia als comandants de l’exèrcit, d’on passà a designar els governadors de províncies. L’emir, nomenat pel califa, organitzava les tropes i hi mantenia la disciplina, supervisava la moneda i els imposts i vetllava per l’establiment de l’islam als països conquerits (construcció de mesquites, administració de justícia, etc). La dignitat d’emir corresponia també al califa com a cap suprem dels musulmans (amīr al mu'mīnīn).